python – alapismeretek

Python alapismeretek

ciklusok, változók, egyszerű szövegfeldolgozás


# irjuk ki a számokat 1 és 10 között
# for ciklusban
for i in range (1,11):

print (i)

# kiirja a számokat 1 és 10-1 között,
# mert a legelső elemet a phyton 0 val sorszámozza.

# while ciklusban
i=1
while (i<11):

print(i)
i=i+1

# ha nem tudjuk mennyiszer kell lefutni a programnak akkor kell
# alkalmazni a while ciklust, és a ciklusmagban a változót is növelni vagy csökkenteni kell.
#
#változók
szam=77
szoveg=”A balaton közép európa legnagyobb felületü állóvize”
lista=[“egy”,”kettő”,”Három”,”SOpron”,”Eger”]
for sor in lista:

print(sor)
# ekkor a lista egyenkénti elemeit kiiratja

print(len(szoveg))
# szoveg betuhossza 51
print(szam*1000)
# 77000
felbontva=szoveg.split(” “)
# ekkor szóközöknél feldarabolja a szöveget
print(felbontva)
# [‘A’, ‘balaton’, ‘közép’, ‘európa’, ‘legnagyobb’, ‘felületü’, ‘állóvize’]
ujlista=[]
cikl=1
for ciklus in felbontva:

ujlista.append(str(cikl))
ujlista.append(ciklus)
print(cikl,” “,ciklus)
cikl=cikl+1

print(ujlista)
# ekkor egy uj listába beleteszem a sorszámot a szónak és az adott szót
# [‘1’, ‘A’, ‘2’, ‘balaton’, ‘3’, ‘közép’, ‘4’, ‘európa’, ‘5’, ‘legnagyobb’, ‘6’, ‘felületü’, ‘7’, ‘állóvize’]
for ciklus in range (1,len(szoveg)):

print(ciklus,” “,szoveg[ciklus])
# ekkor betünként tudunk egy szöveget vizsgálni

# egy while ciklussal járjuk végig a szöveget visszafele
ciklus=len(szoveg)-1
while ciklus>1:

print(ciklus,” “,szoveg[ciklus])
ciklus=ciklus-1
# ekkor forditva kiirjuk a szöveget

# ugyanez for ciklussal
for ciklus in range (len(szoveg)-1,1,-1):

print(ciklus,” “,szoveg[ciklus])

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*